Oproep
– Wil je ook viertal rijden?

 

Wil jij ook viertal rijden?
Net als andere jaren zal ook het komend seizoen weer afdelingsdresuur gereden kunnen gaan worden op Amethyst. Het in een vier- en/of zestal rijden wordt gezien als een activiteit die de saamhorigheid binnen de club laat toenemen, het in een groepje nauwkeurig oefeningen uitvoeren en wedstrijden rijden is leerzaam en gezellig. Er wordt binnen de vereniging vaak gesproken over hoe het met de pony- en paardenviertallen gaat, het is een visitekaartje van de club en er zijn trouwe aanhangers die de wedstrijden nauwkeurig volgen.

Hiervoor kan jij je (weer) opgeven. Uitgangspunt voor deelname moet zijn dat je gezellig komt proberen of het iets voor je is, maar dat je in principe ook wilt deelnemen in wedstrijdverband. Alleen meedoen met trainen is niet de bedoeling.

Gedurende het voor- en zomerseizoen wordt in principe om de week op maandag getraind, met een onderbreking tijdens de zomervakantie. Er worden een aantal wedstrijden gereden, waarbij het doel is om goed voorbereid op de Kringkampioenschappen te verschijnen. Ook dient rekening gehouden te worden met een mogelijke selectie voor deelname aan de regiokampioenschappen.

Er worden in overleg met het bestuur, commandant en de gastcommandant een nader te bepalen aantal teams geformeerd met 1 reservecombinatie. De eventuele selectiecriteria worden dán bepaald. Deze zijn afhankelijk van de deelname, maar inzet en structurele aanwezigheid is een belangrijke factor in dezen.

· Een teamcaptain verzorgt de organisatie van het team. Taken kunnen verdeeld worden, bijvoorbeeld het bijhouden aanwezigheid, wedstrijdkleding, harnachement en de wedstrijdaanmelding/planning.

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. Combinaties die van buitenaf willen meedoen met 4-talrijden moeten lid worden.

Instructeur Nathalie Jansen is de commandant. Een aantal maal wordt een gastles verzorgd.

Begin maart kan je je opgeven, tegen die tijd komt er weer een mail.