Amethyst (Wijdewormer):

Amethyst zou niet kunnen en hebben bestaan zonder Jaap Stam. Een uitspraak van hem “We moeten er wel om denken, dat onze club er is voor mensen met een hobby en dat het geen professioneel gedoe is. Je bent met de ruitersport bezig voor je lol. Wanneer je dat niet doet struikel je.’’ Dat dit echter niet betekent dat je niet succesvol kunt zijn, hebben de afgelopen 50 jaar wel bewezen. De heer Stam is bijna twintig jaar voorzitter geweest van onze club.
amethyst-historie
Toen de club werd opgericht kreeg hij trouwens niet de kans nee te zeggen tegen deze functie want hij werd benoemd terwijl hij niet aanwezig was. Dat men hem koos gebeurde op grond van zijn activiteiten in de vroegere ‘’Amethyst’’ die van ongeveer 1945 tot 1952 heeft bestaan. Toen werden de paarden verdrongen door trekkers en de toenmalige ruiterclub legde het loodje. De opheffingsvergadering was bij H. Anjema thuis. De heer Stam kocht uit de bezittingen van de club de medaillekast, niet wetende dat dit pronkstuk – vervaardigd door Cor Band – een kwart eeuw later nog van pas zou komen in de kantine van de nieuwe ‘’Amethyst’’. (Amethyst is een half-edelsteen; paard en ruiter vormen ook een half-edele combinatie met het paard als het edele deel)

De club werd opgericht door enige mensen die elkaar hadden ontmoet in de toenmalige manege Bus in Kalverenhoek. Joke de Goede vond dat er een vereniging moest komen en Kees en Lenie Dekker, Sietske Schaper en nog enkele andere mensen hadden daar wel oren naar. Zolang er geen club was werd er geoefend op het land van Bertus Kramer aan de Noorderweg. Op een zondagmorgen ging Jaap Stam daar eens kijken en hij werd meteen aangeklampt. ‘’Wij doen het werk wel als u maar zegt hoe het moet’’, zo haalde Siets Schaper hem over. Achteraf bleek dat van voorzitter Stam wel het een en ander aan werk werd verwacht. Al vrij snel verhuisde Amethyst naar een stukje van zijn erf. Toen in de zomermaanden het door de paarden en pony’s opgestoven zand bij de familie Stam naar binnen dwarrelden kreeg de club een terreintje nabij de stal waar nu nog gebruik van wordt gemaakt.

Maarten Rol
Een belangrijk man voor de sfeer in de vereniging is ongetwijfeld de bekende ruitersportman Maarten Rol uit de Starnmeer geweest. Hij legde in enigermate de nadruk op het spelelement in de omgang met paarden en pony’s. Dit zonder de dressuur te verwaarlozen, want die was in zijn ogen de basis van alles. Hij is de ‘’uitvinder’’ van het spectaculaire riddersteekspel, dat Amethyst voor het eerst opvoerde tijdens de polderfeesten in 1976. Sindsdien is men er gedurende 12 jaar mee op tournee geweest naar tal van plaatsen. Voorts werd Amethyst (tot de dag van vandaag) ingeschakeld bij het Aalsmeerse bloemencorso, de intochten van Sint Nicolaas in Purmerend, Zaandijk en Zaandam. Er kwamen duinritten, ponykampen, bij trouwerijen reed soms de paardentram uit, en er kwam een menafdeling. Kortom: er was vaak wat te doen.

De heer Stam was een sterke voorstander van deelname aan allerlei evenementen. Want hij stelde dat ‘’bij een wedstrijd kan er maar één winnen, een paar mensen hebben een prijs, de anderen gaan teleurgesteld naar huis. Wanneer wij een riddersteekspel opvoeren of sinterklaas inhalen heeft iedereen een fijne dag. En daar is het tenslotte om begonnen. Door al die evenementen heb je in je club een stuk gezelligheid. Ik geloof dat men juist door die bijzondere activiteiten later terug kan kijken op een mooie tijd bij de vereniging.”

Doordat er in de winter bijna niet gereden kon worden door de koude en nattigheid en het echte verenigingsleven grotendeels stil lag concludeerde het bestuur dat om het voortbestaan van de club te kunnen garanderen, er een eigen oefenhal moest komen. Stam wilde die wel op zijn erf toe laten, maar het bestemmingsplan was er ook nog. Veel plannen werden er ingediend maar goedkeuring bleef achterwege.

In de tussentijd volgde Martha Meester-Bosma de heer Stam op als waarnemend-voorzitter, die het om gezondheidsredenen rustiger aan moest doen. Beiden zijn tot erelid benoemd, evenals oud-penningmeester mr. P.A. Vermeulen uit Zaandam.
Toen was daar George de Jong, wiens zoon Kevin pony reed bij de vereniging. Hij merkte op dat er eigenlijk een oefenhal moest komen. Het bestuur meldde hem dit al verscheidene keren te hebben geprobeerd zonder succes. Hij antwoordde hierop dat het hem wel zou lukken. En een nieuwe voorzitter was geboren. Na vele jaren gaven gemeente en provincie uiteindelijk het groene licht voor de bouw. De toenmalige gemeente had kort voor de herindeling fl. 75.000,- geschonken voor de bouw. Ook andere plaatselijke verenigingen hadden een dergelijke steun gekregen. Maar er moest wel worden gebouwd. Omdat er jarenlang geen paal de grond in ging kwam er op gezette tijden het verzoek van Wormerland om die 75 mille terug te storten. Met kunst – en vliegwerk werd dat voorkomen. Eindelijk kon de bouw beginnen, gefinancierd door de subsidie van de gemeente en door de opbrengsten van het riddersteekspel. Op de vooravond van het 25-jarig bestaan in 1999 werd de oefenhal dan toch gerealiseerd.

De komst van de oefenhal maakte trainen gedurende het gehele jaar mogelijk. En dit betekende verbetering van de prestaties. Individuele uitzendingen naar de Nederlandse kampioenschappen in Ermelo werden behaald. En de viertallen van Amethyst wisten zich meerdere malen te plaatsen voor dit kampioenschap. Na één maal brons in de L-klasse en in de M-klasse te hebben gewonnen haalde het Z-viertal in 2001 het goud binnen. En er volgde nog vele mooie prijzen!

De huidige voorzitter is Ischa Hijmans. Het is een club met een echt verenigingsleven en met een goede toekomst. Bedankt, allen die hier hun bijdrage aan geleverd hebben en zij die dat in de toekomst zullen doen.

De voorzitters die de Amethyst heeft gehad zijn:

– Olga Wesselingh
– Hennie Dijkstra
– Loes Haanappel
– George de Jong
– Jaap Stam