Instructie Verantwoord Alcoholgebruik voor Barvrijwilligers Amethyst:

Onderstaande instructie dient door barvrijwilligers uitgevoerd te worden bij
bardiensten. Deze instructie zit in map achter de bar van de kantine.

Doel van de Drank- en Horecawet:
1. de verstrekking van alcoholhoudende drank op een verantwoorde wijze reguleren
2. voorkomen van risico’s zoals, alcoholgebruik kinderen, overmatig gebruik,
ongevallen onder invloed

Alcohol bestuursreglement:
De barvrijwilliger neemt kennis van het “Bestuursreglement alcohol in sportkantine
Amethyst”, welke in de map achter de bar en op de website is opgenomen.
De barvrijwilliger conformeert zich aan de inhoud van deze regels.
Belangrijk(ste) regels van de Drank- en Horecawet:
* Geen alcoholhoudende drank verstrekken aan personen beneden de leeftijd van 18
jaar
* Aan ouderen mag geen alcohol worden verkocht wanneer deze bedoeld is voor
jongeren onder de 18 jaar
* Geen sterke drank verstrekken aan personen beneden de leeftijd van 18 jaar

Tijdens het verstreken van alcohol dient er altijd een leidinggevende of barvrijwilliger
aanwezig te zijn
Geen alcohol verstrekken aan personen welke in het kader van hun functie
functioneel zijn. Gedacht wordt hier aan
– Barvrijwilligers in dienst
– Trainers in dienst
– Teambegeleiders bij junioren
– Vrijwilligers in dienst
De verstrekker van alcohol moet bij twijfel jongeren altijd vragen om een geldig
leeftijdsbewijs (paspoort. Ov-studentenkaart, bromfietscertificaat ); De verstrekker is
strafbaar als blijkt dat jongeren niet oud genoeg zijn; Jongeren zijn niet strafbaar.
Schenkverboden:
* Geen alcohol verstrekken aan mensen die in kennelijke staat van dronkenschap
verkeren
* Geen alcohol verstrekken aan personen waarbij dit mogelijk kan leiden tot
verstoring van de orde, veiligheid of zedelijkheid
* Geen mensen toelaten die zichtbaar te veel hebben gedronken of onder invloed
van drugs zijn
Alcohol en de Wegenverkeerswet:
* Rijden met een bloedalcoholgehalte van meer dan 0,5 promille (220 ugl) is
strafbaar; dit geldt voor rijden met alle voertuigen !
De grens van 0,5 promille wordt bereikt na het drinken van 2 a 3 standaardglazen
alcoholhoudende drank in ongeveer een uur tijd
* Rijden onder invloed is een MISDRIJF, met alle gevolgen vandien (strafblad);
Gevolgen van het niet nakomen van de voorschriften en regels:
* Gemeente kan vergunning tijdelijk of definitief intrekken
* Politie maakt bij een strafbaar feit proces-verbaal op
* De inspectie (keuringsdienst van waren) kan hoge boetes opleggen (economisch
delict)
* De leidinggevende en het bestuur worden aansprakelijk gesteld !
Informatie over Alcoholhoudende drank:
* Elke drank met meer dan een half procent alcohol
* In bier zit meestal 5%; in wijn 12% en in sterke drank 35%
* Alcoholpops: drank met een promillage van 5%, 8% of meer ontstaan uit vruchten
en trendy mix-dranken (mixen van bekende sterke dranken en frisdranken)
* De drank- en horecawet maakt onderscheid tussen zwak-alcoholische drank (bevat
tot 15% alcohol) zoals bier, wijn en sterke drank (bevat 15% of meer alcohol) zoals
whisky, jenever
* Alcohol wordt via de slokdarm, de maag en de dunne darm opgenomen in het
bloed en door het lichaam verspreid; zodra de alcohol de hersenen bereikt voel je dat
je “onder invloed” bent;
* Een standaardglas alcohol leidt gemiddeld tot een promillage van 0,2 bij mannen
en 0,3 bij vrouwen.
* De lever doet ongeveer 1 – 1,5 uur over het afbreken van de alcohol van 1
standaardglas
* De afbraak van alcohol kan niet worden versneld door bijv dansen,koffie of koude
douche
* Als je 2 standaardglazen alcohol hebt gedronken ben je minstens 2 uur onder
invloed
Alcohol en de hersenen:
Vrolijk/ontspannen
0 – 0,5 promille: 1 a 3 glazen; opgewekt, afname smaak en reuk
Aangeschoten /beschonken
0,5 – 1,5 promille: 3 a 7 glazen; opgewonden, agressief, zelfoverschatting
Zat/ladderzat
1,5 – 3 promille: 7 a 15 glazen; minder zelfkritiek, dubbelzien, misselijk, kans op
black-out;
Laveloos
3 – 4 promille: 15 a 20 glazen; verdoving zintuigen, verwardheid
Voor pampus
Meer dan 4 promille: meer dan 20 glazen; kans op bewusteloosheid; vanaf 5
promille coma en stilstand ademhaling.
Nadelige korte termijn gevolgen voor overmatig alcoholgebruik:
* Nederland telt ruim 200 doden en 3000 ernstige gewonden door alcohol in het
verkeer;
* Tijdens het uitgaan: 1 op de 5 jongeren is slachtoffer van alcohol-agressie in een
jaar
* Alcoholgebruik van moeder is schadelijk voor het ongeboren kind
Nadelige lange termijn gevolgen voor overmatig alcoholgebruik:
* Maagklachten; leverklachten; afname hersenfuncties; hartklachten; verslaving
Verantwoord alcoholgebruik:
* Niet meer dan 2 glazen per dag voor een vrouw
* Niet meer dan 3 glazen per dag voor een man
* Tenminste twee dagen per week geen alcohol
* Geen alcohol bij verkeer, werk, studie en zwangerschap
Overmatige alcoholgebruik:
* Meer dan 21 glazen per week voor een man
* Meer dan 14 glazen per week voor een vrouw
Indicatie alcoholverslaving:
* Het alcoholgebruik heeft een belangrijke functie ingenomen ( afname spanningen,
negatieve gevoelens)
* Toename sociaal isolement
* Dagelijks meestal meer dan 7 a 8 glazen
* Voortdurend verlangen om te drinken
* Lichamelijke en geestelijke ontwenningsverschijnselen bij stoppen