BELANGRIJKE ALV + met na afloop winter BBQ bij Amethyst

Uitnodiging BELANGRIJKE ALV om 15:00 u + met na afloop winter BBQ bij Amethyst op zaterdag 5 november a.s.

Beste (ouders van) leden Amethyst,

Graag nodigen we jullie van harte uit om allemaal aanwezig te zijn bij de Algemene Ledenvergadering met na afloop een lekkere en gezellige winter BBQ op zaterdag 5 november a.s. om 15:00 uur.

Programma

  1. We willen graag uiterlijk om 15:00 u starten met de vergadering, dus inloop is mogelijk vanaf 14:30 u.

Er moeten belangrijke besluiten worden genomen door de leden, waaronder een voorgenomen contributieverhoging; het vaststellen van nieuwe statuten (vanwege een belangrijke wetswijziging) en de verkiezing van twee nieuwe bestuursleden. Het is daarom van belang dat zoveel mogelijk leden aanwezig zijn, zodat we met elkaar kunnen praten over de onderwerpen en we met elkaar belangrijke besluiten kunnen nemen.

  1. We willen afronden om 16:00 u (met eventueel een uitloop naar 16:30 u) en vanaf 16:30 u starten met de winter BBQ.

Winter BBQ

Deelname aan de winter BBQ bieden we gratis aan voor leden (dus ook voor jeugdleden). Voor ouders van jeugdleden, partners en kinderen vanaf 12 jaar vragen we voor het eten een bijdrage van €15,- p.p.
We vragen iedereen een vrijwillige bijdrage voor het nuttigen van de drankjes.

Aanmelden verplicht

Voor deelname aan de BBQ kun je je uiterlijk t/m 1 november a.s. uitsluitend per e-mail bij de secretaris aanmelden.
Graag doorgeven met hoeveel personen (ouder dan 12) je komt en als je speciale dieetwensen hebt (bijv. vegetarisch), geef dit dan a.u.b. door bij de aanmelding.

Als je je aanmeldt voor de BBQ, rekenen we uiteraard ook op je komst bij de algemene ledenvergadering.

Brenda Kramer