Amethyst
Landelijke Rijvereniging en Ponyclub
Noorderweg 116-A
1456 NL Wijdewormer
info@amethystwijdewormer.nl

Het bestuur
Voorzitter
Ischa Hijmans
Edam
T. 06-81486955
voorzitter@amethystwijdewormer.nl

Secretaris
J. Conradie
secretaris@amethystwijdewormer.nl

Penningmeester en inschrijven paardenleden
N. Molleman
’t Plankenpad 3
1121 JL Landsmeer
T: 06-47847679
penningmeester@amethystwijdewormer.nl

Aanspreekpunt jeugd/ activiteiten
Lis van der Wal
lisvdw92@gmail.com

Mensecretariaat
S. Laan
Zuiderweg 55 a
1456 NG Wijdewormer
T. 06-10541855

Wedstrijdsecretariaat
K. de Haan
rvdeamethyst@gmail.com 

Bankgegevens
Rabobank
NL28RABO0354131613 t.n.v. Amethyst

Beheer website
B. Kramer
info@amethystwijdewormer.nl